Partneři

Činnost okresní organizace je podporována z Programu III vyhlášeného MŠMT pro r. 2017.