Síň slávy

Síň slávy okresu Semily byla založena v roce 2003 na základě rozhodnutí výkonného výboru OSTS. Bylo dohodnuto, že každý rok při vyhlašování sportovce okresu budou uváděni noví členové do síně slávy.

Jako první byl v roce 2003 uveden trenér úspěšných skokanů Zdeněk Remsa.

Uvedením do síně slávy, je dalším oceněním zasloužilých sportovců, trenérů a funkcionářů, kteří celý svůj život zasvětili rozvoji sportu a jeho podpoře. Je to také stálé připomenutí osobností na které by se nemělo ani v budoucnosti zapomenout. Jsou to oni, kdo budovali historii sportu okresu Semily.

Síň slávy 2019

Síň slávy 2019

Síň slávy 2018

Síň slávy 2018

Síň slávy 2017

Síň slávy 2017

Síň slávy 2016

Síň slávy 2016

Síň slávy 2015

Síň slávy 2015

Síň slávy 2014

Síň slávy 2014

Síň slávy 2013

Síň slávy 2013

Síň slávy 2012

Síň slávy 2012

Síň slávy 2011

Síň slávy 2011

Síň slávy 2010

Síň slávy 2010

Síň slávy 2009

Síň slávy 2009

Síň slávy 2008

Síň slávy 2008

Síň slávy 2007

Síň slávy 2007

Síň slávy 2006

Síň slávy 2006

Síň slávy 2005

Síň slávy 2005

Síň slávy 2004

Síň slávy 2004

Síň slávy 2003

Síň slávy 2003

Partneři

Činnost okresní organizace je podporována z projektu ČUS  - „Zabezpečení provozu a rozvoje územních pracovišť ČUS působících na úrovni okresů.“