Skip to main content

Síň slávy

Síň slávy okresu Semily byla založena v roce 2003 na základě rozhodnutí výkonného výboru OSTS. Bylo dohodnuto, že každý rok při vyhlašování sportovce okresu budou uváděni noví členové do síně slávy.

Jako první byl v roce 2003 uveden trenér úspěšných skokanů Zdeněk Remsa.

Uvedením do síně slávy, je dalším oceněním zasloužilých sportovců, trenérů a funkcionářů, kteří celý svůj život zasvětili rozvoji sportu a jeho podpoře. Je to také stálé připomenutí osobností na které by se nemělo ani v budoucnosti zapomenout. Jsou to oni, kdo budovali historii sportu okresu Semily.