Skip to main content

Hrubý Oldřich

Síň slávy 2019

ČKS SKI Jilemnice - nar. 18.11. 1934, zemřel 1. 7. 2006

Neúnavný závodník, pracovitý trenér a od roku 1954 obětavý člen výboru ČKS SKI Jilemnice., kde do roku 2000 vedl účetnictví. Potom až do své smrti stále aktivně pracoval ve výboru ČKS SKI Jilemnice kde byl pokladníkem. Dlouholetý trenér družstva I. ligy v běhu na lyžích, které se umístilo v roce 1978 a 1979 na 3. místě v ČSSR. Byl zakladatelem populárního závodu Jilemnický kros.