Skip to main content

Vlasta Hajská

Síň slávy 2011

Nar. 13.5.1936 v Moravském Krumlově. Od mládí měla kladný vztah k pohybu,  místo v posilovně, posilovala si svaly fyzickou aktivitou a prací.

V padesátých letech absolvovala Tyršův ústav  tělovýchovy a sportu v Nymburce a následně atletickou specializaci  při ITVS v Praze. Potom pracovně  krátce pobývala na Slovensku (v Trenčíně) a v Liberci. Koncem padesátých let přišla do Semil, kde se vdala za Stanislava Hajského, vychovala 3 děti a dodnes „dohlíží“ na nejmladší z 6 vnoučat. Celý život se věnovala tělovýchově a práci s mládeží. Pracovala jako sportovní instruktorka v domově mládeže pro učnice n.p. Kolora. Některým děvčatům kladný vztah ke sportu přetrval až dodnes a spolu s ním i vzájemné přátelství. Po večerech potom dobrovolně cvičila děti a ženy. V šedesátých letech spolu s paní Růženou Pluhařovou založily oddíl moderní gymnastiky, který odchoval spoustu mladých děvčat (naučily se správnému držení těla a pohybu s hudbou). Pravidelně se účastnily krajských přeborů a nejlepší závodnice získaly „II.výkonnostní třídu mládeže“. Škoda jen, že se nepodařilo vychovat nástupkyně, gymnastky odcházely ze Semil do škol a už se nevracely. V době pořádání spartakiád se Vlasta Hajská podílela na nacvičování skladeb žen. V posledních letech se podílí na cvičebních hodinách kolektivu  žen – sokolek, kterým ráda zpestřuje cvičení i o jiné zábavné aktivity.

Vždy prosazovala všestrannost, věnovala se širokému záběru od atletiky, lyžování, branných závodů, orientačního běhu, turistiku, horolezectví, vodáctví, gymnastiku, pohybové výchovy, míčové hry, až po tanec.

Kromě toho, že stále cvičí s ženami v semilské sokolovně, ráda se projede na běžkách, na kole, zacvičí si jógu  a zatančí si country tance.