Skip to main content

Slavomil Braun

Síň slávy 2007

narozen 3.3.1935

Slavomil Braun se narodil 3. 3. 1935 v Rokytnici nad Jizerou. Několik málo let po narození osiřel a zůstal v opatrovnictví prarodičů. Léta dospívání byla modelována babičkou, Františkou Fišerovou. Výraz modelována asi není tím pravým ořechovým. Musel pomáhat v malém hospodářství při všech pracích, které potřebovaly „chlapskou“ ruku. Po ukončení povinné školní docházky odešel do Hornického učiliště v Žacléři. Zde se vyučil hornickému řemeslu. Během učení sportoval a zúčastnil se letních i zimních závodů SHM (Sportovní hry mládeže). Zvláště v těch zimních vynikal dobrými umístěními.

Před vojnou změnil zaměstnání i stav. Oženil se a nastoupil v místním podniku Elitex jako dělník. Odsloužil dva roky vojny u raketového vojska a vrátil se opět do Elitexu. Zde profesně postupoval od dělníka až po vedoucího výroby. Vystudoval večerní školu strojní. Stal se členem a posléze i předsedou místní TJ Spartak.

Oba jeho synové reprezentovali zmíněnou TJ v jízdě na lyžích. Mladší syn na republikové a mezinárodní úrovni.

Ve funkci předsedy T.J. doslova „vydupává“ proti odporu ostatních „chytrých“ největší rokytnické dílo, vybudované v akci „Z“ – Sportovní halu. Na této hale odpracoval příkladně a bezplatně stovky brigádnických hodin. Stavbě věnoval až do její kolaudace téměř všechen svůj volný čas.

Po změnách v roce 1989 a zániku rokytnické pobočky n.p. Elitex, odchází ve funkci předsedy TJ do Lyžařského střediska Horní Domky. Pod jeho vedením funguje celé technické zázemí. Zásluhou celého kolektivu byla pod jeho vedením vybudována lanová dráha na Lysou horu a do rozvojových plánů střediska se dostala další lanová dráha, nahrazující vysloužilý přibližovací kotvový vlek. V době, těsně před výstavbou nového skvostu rokytnického lyžování, odchází Slavomil Braun do důchodu.

Jeho odchodem však nekončí spolupráce s TJ. Ve funkci člena výboru se podílí dál na důležitých rozhodnutích a pomáhá svými zkušenostmi mladším kolegům.