Skip to main content

Stanislav Kracík

Síň slávy 2015

4. 9. 1932, fotbal - lyžování

Narodil se 4. 9. 1932 v Nové Pace. Do školy začal chodit v Jilemnici, v jedné třídě se zde sešli se známým českým hercem Stanislavem Zindulkou.

Později přešel do obecné školy v Nové Pace a v devíti letech se s rodiči opět stěhoval, tentokrát do Prahy, kde žil až do svých 18 let. V Praze se aktivně věnoval sportu, lyžoval za Spartu Praha a fotbal hrál za SK Břevnov. Proto také vzpomíná, jak často jezdili na závody náklaďákem s plachtou z Prahy až do Pece pod Sněžkou.

V roce 1950 se vrátil zpátky do Jilemnice a zde hrál několik let fotbal za SK Jilemnice. Kromě toho se stal též činovníkem ČKS SKI a podílel se na mnoha různých akcích, které vedly k dalšímu 4 vylepšování podmínek a rozvoji činnosti běžeckého lyžování v Jilemnici. Byl spoluautorem vybudování nových běžeckých tratí v Jilemnici na Hraběnce, má podíl na vybudování a otevření skokanského můstku „Za Lázněmi“ v roce 1957 a také uspořádání sáňkařských závodů mládeže. Stál také při založení sportovní třídy dorostu – SŠD.

V roce 1962 se stal předsedou ČKS SKI klubu a v této funkci setrval až do roku 1987. Zasloužil se též o to, že školy umožnily trénovat lyžařům ve svých tělocvičnách. Spolupracoval rovněž při budování lyžařských běžeckých tratí na Benecku v roce 1975 a asfaltové kolečkové dráhy na Hraběnce o rok později. Před vybudováním této kolečkové dráhy bylo závodníkům povoleno trénovat dvakrát týdně na silnici do Roztok, ale pouze jenom na roztocký kopec zvaný „Roztočák“. V současné době je stále aktivní v lyžařském klubu, pomáhá při organizaci závodů a zajímá se o činnost v klubu. Přejeme mu, aby se dále mohl radovat ze zasněžených hor a také z dalších úspěchů jilemnické lyžařské mládeže i dospělých. A navíc by jej určitě potěšily lepší výsledky současných jilemnických fotbalistů …