Skip to main content

František Zikuda

Síň slávy 2023

ŠK Zikuda Turnov (šachy), in memoriam

Zakladatel a dlouholetý člen ŠK Zikuda Turnov, dlouholetý předseda krajského šachového svazu. Na poli sportu vykonal mnoho dobrého. Nejen pro oblast šachu, ale jako předseda sportovní komise přicházel s mnoha moudrými a užitečnými podněty. Šachový klub Zikuda Turnov vedl s velkým nasazením a obětavostí sobě vlastní a dostal jej na celostátní špičku. Šachisté z jeho klubu se stali v České republice pojmem. Dal do svého oddílu celé své srdce, úžasné nasazení a finanční podporu. Podporoval a věnoval se srdcem a svou odborností hlavně těm nejmladším dětem, vychoval řadu skvělých šachistů. Zajímal se o dění ve městě, které nebylo jeho městem rodným, ale pracoval a žil tu tak, jako by sem odjakživa patřil.

Zůstane v našich vzpomínkách jako silná osobnost, dobrý rádce, kamarád a člověk který dokázal vždy, když bylo potřeba, podat pomocnou ruku. Bez okázalosti a bez očekávání slov díků. Zemřel 26. října 2023.

František Zikuda

František Zikuda

Petr Zikuda, syn Františka Zikudy

Petr Zikuda, syn Františka Zikudy