Skip to main content

Opustil nás jilemnický sportovec Pepa Erlebach

4. leden 2022

Síň slávy okresu Semily za rok 2015

Josef Erlebach – 1. 10. 1940 – 30. 12. 2021
Hanče a Vrbaty 836, 514 01 Jilemnice

Pan Josef Erlebach stál u zrodu sportovních tříd na ZŠ Komenského v Jilemnici, které s dalšími jilemnickými tělocvikáři spoluzakládal a které byly oficiálně zřízeny v roce 1972.  V letech 1984 – 85 působil jako zástupce ředitele pro sportovní přípravu a vedoucí trenér na Sportovním gymnáziu v Jilemnici.

V průběhu své pedagogické kariéry se aktivně věnoval  působení na  tělesný rozvoj dětí vedením atletického a lyžařského kroužku, pomocí při pořádání  sportovních soustředění, táborů a v neposlední řadě organizací nespočetného množství různých sportovních soutěží nejen v rámci školní tělesné výchovy, ale i v rámci činnosti jilemnických sportovních oddílů a spolků. V trenérské oblasti vychoval nebo se podílel na výchově celé řady vynikajících sportovců, účastníků i medailistů mistrovství ČR, mistrovství Evropy, světa i zimních olympijských her. Ze známých současných olympioniků prošli jeho rukama (nebo se podílel na jejich přípravě) biatlonisté Zdeněk Vítek, Jarda Soukup nebo biatlonistky Zdena Vejnarová a Magda Rezlerová. Pan Josef Erlebach vždy byl  a je pro své svěřence v tréninkovém procesu vzorem a vynikajícím příkladem.

Pan Josef Erlebach byl sám ve svém mládí vynikajícím sportovcem, byl v širším reprezentačním družstvu  lyžování při Dukle Liberec, stál při zrodu tehdy nového sportovního odvětví – biatlonu, výborně hrál dlouhou dobu za jilemnické oddíly kopanou a odbíjenou.

Byl a je to prostě ten správný pan tělocvikář, který mnoho svého času obětoval aktivitám s dětmi na sportovních kolbištích, mnohdy za cenu ztráty volného času, o víkendech i prázdninách a často i na úkor své rodiny i svých dětí. Za vše co pro jilemnické žactvo obětoval, si ho mnoho lidí v Jilemnici a okolí velmi váží.

V tomto roce se dožíil krásného životního jubilea  - sedmdesátipěti let - a tak mu chceme poděkovat tímto způsobem za jeho celoživotní činnost nejen pro lyžařskou mládež.

Výbor ČKS SKI Jilemnice

Josef Erlebach