Skip to main content

Povinné členské příspěvky

3. červenec 2024

Národní sportovní agentura oznamuje v rámci Výzvy Podpora sportovních organizací svazového charakteru pro rok 2025 zavedení nové podmínky, a sice povinnosti výběru členských příspěvků sportovními svazy či střešními organizacemi. Tato podmínka, kterou předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek avizoval již na pracovních setkáních se zástupci sportovních svazů 4. dubna 2023, 18. března 2024 a 28. března 2024, byla dne 26. června 2024 schválena Radou NSA. Národní sportovní agentura apeluje na sportovní svazy, aby se na zavedení a evidenci členských příspěvků organizačně připravili a informovali o této povinnosti všechny své členy.

 Co tato povinnost znamená v praxi: 

  • Příspěvky vybírají sportovní svazy (nebo střešní organizace) od všech svých členů, kteří jsou vykazováni v Rejstříku sportu jako aktivní sportovci, tj. jako sportovci vstupující do hodnocení svazu
  • Minimální výše členského příspěvku je stanovena na 200 Kč za každého člena pro daný kalendářní rok nebo dané soutěžní období 
  • Tuto povinnost budou svazy plnit v žádostech o podporu pro rok 2025, to znamená, že úhrada bude fyzicky provedena a svazem doložena do konce roku 2025, kontrolována bude ve vyúčtování dotace za rok 2025 v roce následujícím
  • Úhrada může být svazu provedena buď samotným sportovcem, popř. jeho zákonným zástupcem, nebo hromadně třetí osobou (např. sportovním klubem)
  • Sportovní svaz má povinnost vést evidenci plateb členských příspěvků s jasnou identifikací plateb konkrétních členů a na vyžádání tuto evidenci doložit
  • Úhradu členských příspěvků nelze slučovat s úhradou členských příspěvků v rámci sdružené sportovní organizaci, která je členem svazu
  • V souvislosti s těmito příspěvky musí každý sportovní svaz splnit podmínku, že jeho členy jsou kromě sdružených sportovních spolků i fyzické osoby (členové sdružených organizací)