Skip to main content

Vrchní soud v Praze zprostil obžaloby zástupce České unie sportu a celou organizaci definitivně očistil

12. červen 2024

Po sedmi letech konečně došlo k finálnímu verdiktu v takzvané kauze sportovních dotací. Vrchní soud v Praze potvrdil verdikt prvoinstančního městského soudu a ani po druhém odvolání státního zástupce nenašel u zástupců České unie sportu a samotné organizace trestný čin. Po sedmi letech jsou tak předseda ČUS Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč pravomocně zproštěni obžaloby a definitivně očištěni. Největší český sportovní spolek už tak není v režimu obviněné organizace. „Je to po takové době opravdu velká úleva. Povedlo se nám očistit jméno naší organizace, která v průběhu těch let s cejchem tohoto absurdního obvinění naopak posílila,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. „Celé je to hlavně sportovní mluvou velkým a očekávatelným debaklem státního zástupce Ondřeje Trčky.“

Vrchní soud v Praze po dalším projednání a podaných důkazech potvrdil prvoinstanční rozhodnutí, že jsou Česká unie sportu a její představitelé předseda Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč nevinní. Zástupci ČUS pouze upozornili v roce 2017 na naprostou nekvalifikovanost zpracovatelů dotačního titulu pro střešní organizace, zejména pak na pokřivenost výpočtu úředníků MŠMT. „Trpělivě jsme soudu, policii ale také médiím vše vysvětlovali. Poskytli jsme odborné a nezávislé posudky o tom, že naše kroky byly naprosto oprávněné a legitimní. Jsme rádi, že nám městský a vrchní soud daly za pravdu. Tímto dnem naše obvinění skončilo,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Klíčové pro rozdělení dotací byly parametry členská základna organizace, počet územních pracovišť, velikost spravovaného majetku nebo mezinárodní aktivity. A i když má ČUS milion členů, Česká obec sokolská 157 tisíc a Český olympijský výbor členskou základnu fyzických osob nemá, návrh úředníků z ministerstva školství v roce 2017 tuto realitu vůbec nereflektoval. Naopak! Úřednice z MŠMT ohodnotila nulovou členskou základnu ČOV desítkami milionů korun. A právě tento výpočet představitelé ČUS v rámci jednání expertní komise MŠMT rozporovali a s jednomyslným souhlasem expertní komise navrhovali nápravu výpočtů, za což byli následně obviněni policií a státní zástupce od tohoto výpočtu dokonce zlovolně odvozoval způsobenou škodu.

Případ měl skončit v přípravném řízení

Český olympijský výbor a Česká obec sokolská dodnes tvrdí, že navrhovaný výpočet úředníků MŠMT je správný a státní zástupce se o jejich postoj dlouhodobě opíral. „Byli jsme souzeni za to, že jsme upozornili na manipulaci úřednice, která na pozvání předsedy ČOV jezdila na lukrativní olympijské zájezdy. Ti, co to způsobili, souzeni nebyli. Tohle obvinění ukázalo na nepořádky ve sportovním prostředí a městský společně s vrchním soudem tímto dnem potvrdily, že nic nekalého v našem jednání rozhodně nebylo,“ dodal Miroslav Jansta.

Výpočtu dotací na rok 2017 se navíc ujali úředníci, kteří opakovaně jezdili na pozvání předsedy ČOV na prestižní olympijské akce do zahraničí včetně olympijských her. Je potvrzené, že na těchto zájezdech obdrželi rovněž od olympijského výboru oblečení a další benefity. V roce 2017 tito úředníci navrhovali ČOV 60 milionů a pro ČUS 48 milionů korun na svoji činnost. Od tohoto roku, kdy na MŠMT zasahovala policie, však státní podpora na činnost olympijského výboru naopak klesá, pro Českou unii sportu narůstá – v minulém roce obdržel ČOV od Národní sportovní agentury na činnost organizace přes 46 milionů korun, ČUS 90 milionů korun na činnost. Při rozdělování se více zohledňují objektivní hodnotitelné parametry.

„Od okamžiku, kdy ze strany předsedy Jiřího Kejvala skončilo zavazování si úředníků MŠMT, tak klesá podpora ČOV. To se jasně ukázalo. Přitom u soudu figuroval olympijský výbor v pozici poškozeného subjektu a s výpočtem úřednice MŠMT dodnes souhlasí. Tohle je pouze skutečný popis reality a to podstatné, co nám letitý soudní proces bohužel ukázal. Už před pěti lety vrchní soud v rámci usnesení o zrušení nezákonného zajištění majetku ze strany státního zástupce konstatoval, že jsem plnil povinnosti z titulu mé funkce a stanov ČUS,“ doplnil Miroslav Jansta. „Náš případ měl jednoznačně skončit v přípravném řízení, což by se možná i stalo, kdyby se Český olympijský výbor a Česká obec sokolská bezdůvodně nepřihlásili ke škodě. Celé sportovní prostředí dobře vědělo, že žádnou škodu tyto organizace rozhodně neutrpěly. Nejenom tímto ve finále obě organizace ztrácí svůj kredit,“ dodal Jan Boháč.

Česká unie sportu za dobu obvinění posílila svoji pozici a zaznamenala řadu úspěchů – stala se hlavní organizací při výkladu a rozvolňování podmínek v době koronavirové pandemie, stála u zrodu Národní sportovní agentury, jakožto úřadu se samostatnou rozpočtovou kapitolou pro sport. Dlouhodobě se jí daří obhajovat před politiky na nejvyšší úrovni podmínky pro svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

Co zaznělo u vrchního soudu

Soudce Vladimír Král:

Jednání obžalovaných nesměřovalo k tomu, aby získali neoprávněně 11 milionů pro Českou unii sportu a aby tím byla způsobena škoda Českému olympijskému výboru. Nelze dokázat, že by jednali tak, aby měli nedůvodný prospěch. Návrh na rozdělení z Programu III pro střešní organizace od bývalé úřednice MŠMT nerespektuje kritéria daná výzvou. Z listinných důkazů je navíc zřejmé, že ČOV byla přidělena vyšší částka, než o kterou žádal, což je nepřípustné. Sama administrátorka mu dala desítky milionů korun, byť ČOV uvedl, že nemá členskou základnu.