Skip to main content

Školám by prospěla spolupráce s kvalifikovanými trenéry z klubů, ČUS nabídne ministerstvu školství součinnost

11. duben 2024

Ministerstvo školství plánuje zvýšit tělesnou aktivitu dětí a mládeže ve školách tím, že zlepší kvalitu hodin tělesné výchovy, podpoří pohyb dětí v průběhu celého dne, nabídne více volnočasových kroužků a zkvalitní stav školních sportovišť. Uvádí to plán ministerstva na příští čtyři roky, který 27. března představil ministr Mikuláš Bek se zástupci dalších institucí. Podle ministra připravil jeho úřad ucelenou koncepci, jejíž konkrétní opatření mohou školy zavádět prakticky okamžitě.

Česká unie sportu velmi vítá tento akční plán ministerstva školství na zvýšení podpory pohybových aktivit ve školách, v nichž tráví žáci nejvíce času. Právě ČUS dlouhodobě veřejně i adresně poukazuje na neuspokojivý stav fyzické kondice a pohybové gramotnosti mladé generace.

„Mnoho let na špatnou pohybovou gramotnost a vztah dětí ke sportu upozorňujeme, přinášíme potvrzující data a řešení. Česká školní inspekce svým nedávným průzkumem fyzické připravenosti dětí tristní stav potvrdila a stojaté vody rozhýbala. Je dobře, že ministerstvo školství na tuto situaci konečně správně zareagovalo. ČUS je připravena na součinnost v jakékoliv prospěšné formě. S výukou sportovních základů a s pohybovými aktivitami mohou ve školách pomoci kvalifikovaní trenéři a cvičitelé ze sportovních klubů a tělovýchovných jednot, když se pro to vytvoří potřebné podmínky,“ komentoval plán MŠMT Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Radost z pohybu a vztah ke sportu získávaly děti v dřívějších dobách zejména ve školách nebo při hraní her na ulicích, hřištích či pláccích. V současné době už tento model neplatí, spontánní pohyb se vytratil, klesá pohybová gramotnost a fyzická zdatnost. České děti se pravidelně umisťují v evropských průzkumech na špici v počtech případů s nadváhou nebo obezitou. Na alarmující stav upozorňuje dlouhodobě Česká unie sportu, která k tomuto tématu připravila mnohé dokumenty a konference, nově i platforma Aktivní Česko, jíž je ČUS spoluzakladatelem.

„Podle Světové zdravotnické organizace jsou Češi jedním z nejvíce obézních národů, negativní dopady mají vliv na celkovou ekonomiku a zdraví národa. Problémy s nadváhou vykazuje skoro třetina dětí – mateřské nebo základní školy je totiž k pohybovým aktivitám motivují nedostatečně. Nutností je také změnit koncepci výuky tělocviku tak, aby byl pro děti dostatečně atraktivní,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda ČUS. Podle něho stát dlouhou dobu nenaplňuje přijaté koncepce ve školství, sportu a zdravotnictví. Nedostatečná pohybová zdatnost populace způsobuje prokazatelně miliardové škody českému zdravotnictví i hospodářství.

K významnému posunu ve vnímání alarmujícího stavu nyní dochází zejména na základě plošného testování tělesné zdatnosti žáků Českou školní inspekcí, jež proběhlo v minulém roce po třiceti letech. Na výsledky teď reagovalo ministerstvo školství, které z iniciace České školní inspekce představilo akční plán pro období 2024 až 2028.

„Jednoznačně nový plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů vítáme. Projevují se v něm naše základní představy – aby se pohybové aktivity staly důležitou a přirozenou součástí života škol. Česká unie sportu sdružuje více než sedm tisíc sportovních klubů a tělovýchovných jednot, v každém okrese funguje naše servisní pracoviště. Je tu příležitost využít největší infrastrukturu kvalifikovaných sportovních odborníků pro naplnění vyhlášeného záměru. Trenéři z klubů mohou při dobrém nastavení podmínek vypomáhat ve školách s tělesnou výchovou nebo s pohybovými aktivitami. Víme už o školách, kde to začíná fungovat,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 Aktivní transport do školy i ze školy, pohybové přestávky ve vyučování, změny ve výuce tělocviku, otevřená hřiště, více školních sportovních soutěží, intenzivnější podpora sportovních talentů, ale i podpora duální kariéry sportovců na vysokých školách. To vše obsahuje materiál „Plán podpory pohybu dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a státní politiky školního a vysokoškolského sportu pro období 2024–2028“ (zkráceně „Mládež v pohybu a ve zdraví“), který MŠMT předkládá k projednání vládě.

Více: www.cuscz.cz