Skip to main content

Pravidelné setkání předsedy NSA s představiteli střešních sportovních organizací

28. březen 2024

Na pravidelné pracovní snídani se s předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem sešli vrcholní představitelé střešních sportovních organizací.  

Mimo operativní běžnou agendu byla předmětem jednání příprava věcného záměru Zákona o sportu a koordinace případných legislativních kroků spojených s jeho předložením do připomínkového řízení dalších státních institucí. Předseda NSA seznámil své kolegy s informací nejen o průběhu administrace  a vyplácení dotací, ale také například o připravovaných pravidlech pro koordinaci činnosti rezortních sportovních center a implementaci avizované povinnosti svazů vybírat od všech svých členů vykazovaných v rámci Rejstříku sportu roční příspěvek v minimální výši 200 korun.  

Část diskuze byla věnována i novým závazkům sportovních organizací ve věci potírání rizikových jevů ve sportu. Předseda České unie sportu Miroslav Jansta v rámci jednání vyzval vedení NSA, aby aktivně v rámci státní správy vystupovalo ve věci změny aktuálně platných podmínek při uzavírání dohod o provedení práce, které jsou pro sportovní organizace v aktuálním znění velmi nevýhodné.  

Jsem rád, že toto pravidelné jednání proběhlo a v přátelském pracovním duchu jsme se věnovali aktuálním záležitostem, které ve spolupráci se střešními sportovními organizacemi Národní sportovní agentura řeší. V rámci komunikace NSA se sportovním hnutím je tento formát jednání důležitou zpětnou vazbou, stejně tak jako semináře s představiteli sportovních svazů, které v těchto dnech probíhají,“ uvedl Ondřej Šebek. 

Více: nsa.gov.cz