Skip to main content

Informace k fungování Rejstříku sportu NSA

22. prosinec 2023

Národní sportovní agentura provedla v průběhu procesu podávání žádostí několik změn, které se významně dotýkají nahrávání sportovců do Rejstříku sportu a podávání žádostí v rámci výzvy Můj Klub 2024.

Změny se týkají hromadného nahrávaní (importu) sportovců do Rejstříku sportu. Nyní je tato funkce importu přesunuta do sekce Organizace sportu (třetí ikona zprava).

Dále NSA změnila číselník sportů pro nahrávání sportovců do Rejstříku. Po této úpravě, dle sdělení NSA, Rejstřík sportu nefunguje a NSA pracuje na jeho opravě. Údajně má být opraven a spřístupněn ve čtvrtek 21.12.2023, viz informace NSA na webových stránkách https://nsa.gov.cz/informace-k-fungovani-rejstriku-sportu/, kde najdete i informaci, jak bude nastaven převodový můstek ke starému číselníku a u jakých sportů budete muset čísla upravit.

Do této doby doporučujeme do Rejstříku sportu sportovce nenahrávat.

Nadále budeme zjišťovat informace u NSA, jak se situace s Rejstříkem sportu vyvíjí a jak se úprava číselníku dotkne nahrávání sportovců z Informačního systému ČUS.