Začínáte s 3 bojem?

 

Vážená kolegyně, vážený kolego,

pokud ve Vaší škole / třídě začínáte s atletickým 3bojem všestrannosti s Adamem, pak následující text je určen Vám.

 

V propagačních materiálech k tomuto projektu je zdůrazňováno, že do 3boje se zapojují všechny zdravotně způsobilé děti ve třídě, ve všech třídách od 1. do 5. třídy ZŠ. To dělá tuto soutěž výjimečnou.

Od začátku tvrdíme: 3boj  - "NIC NOVÉHO POD SLUNCEM".

Jde jen o důsledné plnění ( po staru ) osnov  pro atletiku, kdy jsou nacvičovány základní atletické disciplíny : běh, skok a hod.

Tedy - v rámci hodin TV, neb v nějaké jiné nadstavbové formě: tréninku, při sportovních hrách, pohybové výchově a pod., prostě - kdy se děti sejdou na atletickém stadionu, kde je k dispozici možnost pod odborným vedením vyzkoušet si  a později i změřit výkon v disciplínách 3boje.

 

Pro organizaci této soutěže jsou využívány zavedené počítačové programy / "3V" /, bezplatně přístupné všem zájemcům o projekt.

V seznamu souborů je pod číslem : P 10

je uveden „návod na práci s PV programem – školní kolo“.

 To je organizační základ zapojení určité třídy od 3boje.

Návod si vytiskněte a při práci s programem / v seznamu č. P 11  …/

se jím řiďte.

 Platí toto: pro každou třídu je třeba si nakopírovat samostatnou kopii programového souboru - tedy soubor, se kterým dle návodu bude v určité třídě pracováno i po několik let./ Viz soubor  „ V 3boji jsme zapojeni“ – č. v seznamu souborů : 6…./

Po vyplnění seznamu žáků třídy Vám program pomáhá v tom, že si můžete vytisknout startovní listiny všech tří disciplín: běhu na 50 m, skoku dalekého a hodu míčkem pro zaznamenání výkonů.

Výkony po zanesení do tabulky v programu jsou ihned obodovány a nahoře vpravo se ukazuje okamžitý průměr celé třídy.

Výkony je samozřejmě možné postupně opravovat / vylepšovat. Bodové zisky žáků stoupají a tím stoupá i průměr celé třídy.

Tento trend je možno motivačně využít zdůrazněním stoupajících výkonů i u pohybově slabších žáků. Je to výzva pro každé dítě ke kolektivnímu cítění a k odpovědnosti ke kolektivu třídy.

Při větším počtu tříd v jednom ročníku, je možno porovnávat průměry tříd – 1.A,1.B, 1.C, atd.

Nastavbová kola 3boje:

 školní kolo, okrskové, okresní i krajské finále a výsledky v nich dokumentují úspěšnost pohybového rozvoje žáků škol.

Zde se jedná o závody jednotlivců v 10ti kategoriích / 1.- 5. třída, chlapci a dívky zvlášť /.

 Pro tyto závody se používá program 3V „

„Hlavní program pro pořádání závodů“ a  

 PC program je pod č P 11.

 Práce s tímto programem je obdobná jako s PC programem pro třídní kolo. Návod, jak pořádat závody v 3boji je přímo v programu.

Základní informace pro práci rozhodčích jsou v souboru pod č. 7.

         Na jaře 2016 vyvrcholí už 11. ročník této atletické soutěže, určené pro žáky 1. stupně základních škol. V Libereckém kraji to je celokrajská soutěž, ve čtyřech okresech. Do 3boje se mohou samozřejmě zapojit i školy mimo Liberecký kraj a bude jen dobře, když 3boj v těchto školách získá své příznivce a vznikne i naděje 3boj rozšířit na další školy v jejich okolí. Iniciativě uspořádat zmíněná postupová kola soutěže se meze nekladou. Prozatím  není zajištěno republikové řízení a propagace této soutěže, ale dle našich desetiletých zkušeností úplně postačuje realizace postupové soutěže, která končí krajským finále.

Adam S. Helcelet-  úspěšný český reprezentant v desetiboji, odchovanec turnovské atletiky - zůstává nadále tváří této soutěže.

Veškeré informace k 3boji

- jsou umístěny na webových stránkách: www.zlutaponorka.turnov.cz /kliknutím na logo "3V"/. 

 Zde budou postupně zveřejňovány a doplňovány další informace k 11. ročníku pro šk. rok 2015-16.

Pro nadstavbová kola jsou pro šk. rok 2015-16 platné tyto kategorie a příslušné věkové rozpětí :

Ročníky:   1.(2008/2009)    2. (2007/2008) 

3.(2006/2007)    4. (2005/2006) 

  1. (2004/2005)      - vždy chlapci / dívky zvlášť

Žáci narození v r. 2003 nemohou startovat! Rozhoduje věk a navštěvovaný ročník v ZŠ. 

Umožněte dětem s třídním programem pracovat. Dejte jim k dispozici soubor pod č. P 15   …, kde si děti samostatně mohou zkoušet bodování, motivovat se pro případný nárůst výkonů a bodů.Aby prográmek „SAMOOBSLUHA“ byl funkční, stáhněte si ho mimo internet.

V dalších souborech na tomto webu jsou k dispozici propagační materiály z minulosti /výsledky, fotodokumentace /  i pro 11. ročník včetně rozpisů pro určitou úroveň soutěže, s možností použít je jako vzor pro soutěž, kterou sami organizujete. Jsou zde i informace o soutěži bodových průměrů tříd, která i letos bude vyhodnocena.

Pozvánka do 11. ročníku 3 boje je zveřejněná na EDULKu KÚ Libereckého kraje a na již zmíněných web. stránkách - www.zlutaponorka.turnov.cz /

 

 Propagační materiály pro 11. ročník / bulletin s titulním plakátem v tištěné a elektronické formě jsou zveřejněné na EDULKu KÚ Libereckého kraje a na již zmíněných web. stránkách.

 

Snahou kolektivu pořadatelů z ČUS a AŠSK ČR je rozšíření 3boje do stále většího počtu škol našeho kraje i mimo něj.

 

Zdraví Vás pozdravem „ Běhej, skákej, házej jako Adam !   

-
Mgr.Karel ŠTRINCL ,

propagátor projektu

3boj všestrannosti s Adamem,
předseda Okresní rady AŠSK ČR pro okres Semily.
Kontakt : E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 mobil:  702 046 061

POZVÁNKA na praktický atletický seminář pro pedagogy 1. stupně základních škol

------------------------------------------------------------------------------------

Termín:   čtvrtek 14. dubna 2016, od 14 do 16 hod.

Místo :       Městský stadion L. Daňka Turnov, ul.Skálova

Určeno:     pedagogům 1. stupně základních škol           

 

Program:

  1. úvod, seznámení s programem
  2. praktická ukázka – atletické disciplíny – běh, skok a hod – rozcvičení, zábavná metodika, organizace výuky, použití pomůcek.
  3. Slovní instruktáž- ve VIP klubovně AC Turnov / občerstvení
  4. Informace k 3boji všestrannosti s Adamem 2016

 

Přihlášky : - na E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

                     tel – 773995502   do středy 13.4. / možnost přihlášky na na okrskovém /6.4. / a okresním turnaji ve vybíjené /13.4. / , který se koná ve sp. hale TJ vždy od 8 do 13 hod.

 

Pozn. – předpokládá se přímá účast pedagogů v praktické části, pro praktické ukázky budou k dispozici i mladí sportovci z AC Turnov.

Praktická cvičení se budou konat na sektorech atletického stadionu.

Pro případ nepříznivého počasí bude zajištěn prostor Sp. haly TJ Turnov. Sportovní obuv – přezůvky  nutné!

 

Zástupce každé  vysílající školy obdrží set pomůcek pro výuku atletiky v hodinách TV : stopky, pásmo, kriket. míčky - v ceně

1000 Kč. K dispozici budou metodické materiály.

Lektoři :

Mgr. Petr Jeřábek Ph.D.  - PF TU Liberec

/akreditované pracoviště /

Bc. Tomáš Krištof – trenér AC Turnov

Mgr. Karel Štrincl – OR AŠSK – info o 3boji

 

Seminář se koná pod patronací Okresního sdružení ČUS Semily a místostarostky Města Turnova a prezidentky AC Turnov p. Mgr. J. Svobodové. Pořadatelé věří, že získané informace a praktické zkušenosti přispějí ke zkvalitnění výuky a nácviku atletických disciplín školní mládeže.
 

V sekci KE STAŽENÍ jsou k dispozici dokumenty k Trojboji. Termínovka a Bulletin.

Joomla Template by Joomla51.com